Χαρτοταινίες

  • Χαρτοταινίες

    Χαρτοταινίες άσπρες και μπλέ  ιδανικές για ελαιοχρωματιστές, οικοδομή και φανοποιεία καθώς δεν αφήνει υπολλείματα κόλλας.
  •  

    χαρτοταινιες