Σακουλοκλειστης
Σακουλοκλειστης

Μηχανησμός για το σφράγισμα σακουλών με ταινία. Με κοφτήρα ενσωμαατομένο στο μηχάνημα για να κόβεται  εύκολα .

Translate »

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.